Școala de vară pentru fete “Rocketele”

[RO]
POT Music anunță desfășurarea Școlii de vară pentru fete “Rocketele” în perioada 22-27 august la Chișinău. Timp de 6 zile, cele 25 de participante ale Școlii de vară vor avea ocazia să interacționeze cu traineri (femei) cu experiență în domeniul muzicii și vor acumula de cunoștințe de lucru în echipă și etapele de dezvoltare ale unei trupe muzicale de fete.

Școala de vară “Rocketele” este organizată pentru prima dată la Chișinău, inspirat din conceptul suedez – Popkollo, școala de vară organizată în Suedia și care are la bază principiul – fete pentru fete. Astfel, fetele participante în cadrul Școlii de vară, vor fi instruite în exclusivitate de femei, invitate din Suedia și traineri locali.

La Școala de vară pentru fete „Rocketele” pot participa:
– fetele cu vârsta cuprinsă între 13 și 24 de ani;
– fetele pasionate de muzică, dar nu neapărat experiență sau cunoștințe muzicale;
– fetele care pot participa la Școala de vară pe toată perioada (22-27 august)

Tabăra de vară va avea loc în perioada 22-27 august, iar locația o vom anunța după selecția participanților.
Prin completarea acestui formular, vă manifestați dorința de a participa la Școala de vară pentru fete “Rocketele”. Termenul limită de aplicare este 13 august, ora 23:59.
Formularul de aplicare: https://docs.google.com/forms/d/1avaDlRkgu8ZAkKTkYwcXvWZxLWSvekA12Cx6lcJTtYI/edit

Acest proiect este realizat de „POT Music” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei , cu suportul Confederației Elvețiene și Institutului Suedez. Partener de implementare Studieframjandet.

***
[RU]
POT Music объявляет проведение летней школы для девушек «Rocketele», в Кишиневе в период с 22 по 27 августа. В течение шести дней, 25 участниц летней школы, будут иметь возможность взаимодействовать с тренерами (женщины) с опытом в музыке и получить знания о совместной/командной работе и этапах развития девичьей музыкальной группы.

Летняя школа «Rocketele» организовывается в Кишиневе впервые, вдохновленные шведской концепцией – Popkollo – летняя школа организованная в Швеции на основе принципа — девушки для девушек. Таким образом, девушки, участвующие в летней школе будут обучаться у женщин приглашенных из Швеции и у местных тренеров.

В летней школе для девушек «Rocketele» могут участвовать:
– девушки в возрасте от 13 до 24 лет;
– девушки увлеченные музыкой, но не обязательно с музыкальным образованием;
– девушки которые смогут посещать летнюю школу в течение всего периода (22 по 27 августа);

Летняя школа будет проходить с 22 по 27 августа. Место проведения будет объявлено после отбора участниц.

Заполнив форму заявки, вы проявите желание принять участие в летней школе для девушек «Rocketele». Крайний срок подачи заявок,13 августа, 23:59. Форму заявки можно найти здесь: https://docs.google.com/forms/d/1avaDlRkgu8ZAkKTkYwcXvWZxLWSvekA12Cx6lcJTtYI/edit

Этот проект проводится «POT Music» при поддержке Фонда Восточной Европы, на средства, предоставленные правительством Швеции, а также при поддержке Швейцарской Конфедерации и Шведского Института. Внедрение проекта осуществляется при поддержке Studieframjandet.

Share this :